Code auto gửi lời mời kết bạn hàng loạt trên nhóm

code auto gửi lời mời kết bạn hàng loạt
Hí cả nhà, chẳng là hôm này tức là ngày 9/2/2023 mình có ngồi vọc vạch một xíu và cũng ngựa ngựa nên có code một đoạn code auto gửi lời mời kết bạn hàng loạt trên group

Lưu ý: 

 • Chỉ nên gửi code kết bạn hàng loạt trên facebook khoảng 10-20 người 1 lần bởi nếu gửi quá nhiều sẽ dễ dính Spam, dính lỗi Checkpoint của Facebook.
 • Nên kết bạn với Nick có bạn chung.
 • Chỉ gửi được không quá 1000 lời mời bởi không phải tất cả những người bạn đã gửi yêu cầu sẽ đồng ý. Bạn cần xóa những yêu cầu đang đợi phản hồi để tiếp tục kết bạn với người khác.
 • Phương pháp tự kết bạn facebook này chỉ thực hiện được trên máy tính.
Bước 1: Truy cập vào danh sách thành viên của nhóm: https://www.facebook.com/groups/nimotvshow/members ( Ở đây mình dùng nhóm Cộng đồng nimo)
Bước 2: Nhấn chuột phải → Chọn Kiểm tra. Cách khác có thể dùng là nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + l .

Bước 3: Nhấn Console trên giao diện Inspect Element → Copy mã Code dưới đây cho vào tab Console → Chọn Enter.
const docs = document.getElementsByClassName("x1n2onr6 x1ja2u2z x78zum5 x2lah0s xl56j7k x6s0dn4 xozqiw3 x1q0g3np xi112ho x17zwfj4 x585lrc x1403ito x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 xn6708d x1ye3gou x1qhmfi1 x1r1pt67");
let limit = 100;
let codeLimit = 0;
for (var i = 0; i < docs.length; i++) {
 if (docs[i].innerText == "Thêm bạn bè") {
   codeLimit = codeLimit + 1
   if (codeLimit == limit) {
   	console.log("Đã đạt giới hạn"); break
   } else {
   	docs[i].click(); console.log("Gửi lời mời thành công")
   }  
  }
}
Trong đó: 100 là số lượng lời mời được gửi, chỉnh quá có thể dẫn đến bị hạn chế
Bước 4: Tới đây bạn sẽ thấy lời mời kết bạn được được gửi hàng loạt.

Copy nhớ ghi nguồn: quangsangblog.com

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain