TOP 10 Game Sử Dụng HTML, CSS And Javascript from Codepen

TOP 10 Game Sử Dụng HTML, CSS And Javascript from Codepen

Chào anh em. Hôm này đang ngồi rảnh rỗi thì mình có tìm được 10 game chỉ sử dụng CSS, HTML và Javascript muốn chia sẻ cho anh em cùng chơi thử cho vui

Nhấn vào tiêu đề để vào game.01) Menja by Caleb Miller 
Menja by Caleb Miller

02) Snake Game by Fariat
Snake Game by Fariat

03) Color Blast By Nate Wiley
Color Blast By Nate Wiley

04) Bullseye Game By Elliot Geno
Bullseye Game By Elliot Geno

05) Tower Blocks by Steve Gardner
Tower Blocks by Steve Gardner

06) Pure CSS Tic-tac-toe By Žiga Miklič
Pure CSS Tic-tac-toe By Žiga Miklič

07) Javascript Planet Defence Game By Marc López
Javascript Planet Defence Game By Marc López

08) Flip - card memory game By Codrin Pavel
Flip - card memory game By Codrin Pavel

09) COLORON GAME By Greg Hovanesyan
COLORON GAME By Greg Hovanesyan

10) A generic Infinite Runner game By Eduardo Lopes
A generic Infinite Runner game By Eduardo Lopes

Tình hình dịch bệnh nên mình có để một số link rút gọn để kiếm chút thu nhập mong mọi người thông cảm ạ

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain