Template Slimo Magz Blogger

Slimbo Magz Template Blogger

Slimbo Magz là một mẫu Blogger cổ điển được tạo bởi Jago deasain, mẫu này đang được thiết kế nên sẽ có một số lỗi mong anh em thông cảm


Các tính năng của Slibo Magz:

  • 100% responsive
  • Thân thiện với thiết bị di động
  • Thân thiện với SEO
  • Bài đăng nhiều liên quan trong dòng
  • Nâng cao hộp
  • Tìm kiếm
  • Nhúng nút chia sẻ xã hội
  • Hộp bản tin thân thiện
  • Và nhiều hơn nữa..

Những Tính Năng Của Template

Tính Năng Test
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Google PageSpeed Insights Check
Fast Loading Check
Schema Ready Check
SEO Friendly True
Sticky Widget True
Featured Post Widget True
Reaction Buttons True
Related Posts True
Social Share Buttons True
Well Documentation True

Demo
MagOne.zip 145 KB

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain