Share Code Bot Reaction Auto Facebook v1.1.4

 


 GIỚI THIỆU

Soucre Code gồm có tính năng

  • Reaction
  • Comment
  • Giao diện đẹp mắt

DEMO

1. Home

2. Cài đặt


HƯỠNG DẪN

Config csdl tại config/DB.config.php.
Chạy đường dẫn domaincuaban/cron/ để chạy bot.
Cron 1 phút hoặc 5 phút đều được tùy anh em.Nguồn: Hồng Phúc

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain