Một Số Trang Chia Sẻ Icon Phù Hợp Giao Diện Blog Miễn Phí

Dưới đây là một số biểu tượng mà chúng tôi đề xuất cho bạn sử dụng trong mẫu này, một số biểu tượng dưới đây rất tương thích và khớp về kiểu dáng và độ dày đường nét với các biểu tượng được sử dụng trong mẫu này.


Hầu hết các bộ biểu tượng bên dưới là từ iconfinder.com với giấy phép miễn phí cho người dùng thương mại , có nghĩa là chúng có thể được sử dụng miễn phí ngay cả cho mục đích thương mại. Nhưng chúng tôi vẫn khuyên bạn nên kiểm tra giấy phép của biểu tượng bên dưới, có thể tác giả thay đổi giấy phép.


1. Iconly - Essential icons
2. Feather icons by Cole Bemis
3. Basic Actions Set by Dmitriy Bunin
4. Free Ui icons by nixx design
5. Eon - Social Media & Contact Info
6. Social Media & Entertainment by AlternativeStd
7. Heroicons UI by Steve SchogerLàm cách nào để chuyển đổi SVG sang HTML?

Có hai phương pháp bạn có thể áp dụng để lấy mã HTML từ biểu tượng SVG, cách dễ nhất bạn có thể làm là mở tệp SVG mà bạn đã tải xuống trước đó bằng Notepad sau đó sao chép tất cả mã giữa các thẻ[ <svg> ... </svg> ]

Cách thứ hai là thủ công, hãy làm theo các bước sau:

  • Tải xuống tệp svg bạn muốn
  • Nhấp chuột phải vào tệp svg đã tải xuống rồi chọn Mở bằng> Trình duyệt bạn chọn , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Chrome hoặc Firefox
  • Sau khi tệp SVG được mở trong trình duyệt, Nhấp chuột phải> Kiểm tra phần tử hoặc trong Chrome, nhấn Ctrl + Shift + I
  • Sau đó, mã HTML sẽ xuất hiện từ biểu tượng svg đã được tải xuống trước đó, hãy sao chép tất cả mã html và dán nó vào phần bạn muốn trong mẫu này

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain