Materia X2 Premium Blogger Free

 


Materia X2 là Mẫu Blogger thành công nhất từ ​​Materia X với chủ đề Thiết kế Vật liệu và lấy cảm hứng từ Google. Mẫu / chủ đề này được phát triển bởi Yasya El Hakim. Anh ấy không nghĩ rằng mẫu này là mẫu tốt nhất, bởi vì tất cả phụ thuộc vào bạn, người sử dụng mẫu này.

Tính Năng Của Giao Diện



Tính Năng Test
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Google PageSpeed Insights Check
Google Testing Tools : Index Check
Google Testing Tools : Item Check
Fixed Header True
Multiple Ads Slot True
Multiple Comment System True
Stylish Default Widget True
Brand New Custom Widget True
Post Share Button True
Author Box True
Fixed Sidebar True
Search Box True
Shortcode System True
Auto Translate (Multilingual) True
Fast Loaded True
Night Mode True
Performace True
GTMetrix True

Download

3 comments

  1. Cho mình xin template này với ad: email: tranhieu260689@gmail.com
  2. Cho mình xin theme Materia X2 ạ. Gửi mình email : ganamod.xyz@gmail.com
  3. The template you providing is different from what your title speaks.

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain