Mã Robots.txt Chuẩn Cho Blogger/Blogspot

 


Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho anh em mã robots.txt chuẩn seo mà blog mình hiện đang sử dụng. Nếu ai có mã hay hơn thì có thể góp ý dưới phần comment nha.

Vậy File Robots.txt Là Gì?

Robots.txt là một file dạng text mà khi xây dựng website bạn có thể tạo ra để nói cho những con bọ của bộ máy tìm kiếm rằng, làm thế nào để thu thập thông tin và index các trang trên website đó.

Cách Sử Dụng

Để sử dụng các bạn cần phải bật tính năng robot.txt tùy chỉnh lên.

Bạn vào Blog ➙ Cài đặt  Tùy chọn tìm kiếm sau đó bật Robots.txt tùy chỉnh lên

Sau đó chèn mã dưới đây.


User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:

User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /

Sitemap: http://quangsangit.com/sitemap.xml

Giải thích sơ bộ

Tag Tính năng
User-agent: * Xác định các công cụ tìm kiếm mà quy tắc được áp dụng.
Disallow: / Báo cho công cụ tìm kiếm biết nó không nên "Lục lọi" ở những file này.
Allow: / Cho phép công cụ tìm kiếm index đọc tất cả các nội dung.
quangsangit.com Thay thành địa chỉ trang của các Bạn.

2 comments

  1. thank a !
  2. Nếu là cái này thì tắt robots.txt tùy chỉnh đi vì đây chính là mặc định của blogger =))

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain