Tạo Trang Xem Trước Cho Link Demo Và Download Cực Đẹp

Tạo trang xem trước link Demo và Download cực đẹp

Tạo trang Xem trước cho link Demo và Download

Đầu tiên các bạn vào phần Trang và tạo một trang mới
Đặt tiêu đề trang là Demo và nhấn Xuất bản.
(Không cần điền nội dung gì vào trang này, chủ yếu chỉ quan tâm đến địa chỉ trang thôi)
Tạo xong bạn hãy ghi nhớ đường link trang, như của mình thì link trang như này:
http://www.quangsangit.com/p/demo.html

Sau đó các bạn vào chỉnh sửa HTML và thêm đoạn mã này lên trên thẻ </body>
<b:if cond='data:blog.url != "http://www.quangsangit.com/p/demo.html"'>
<b:else/>
<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<style type='text/css'>
body{background:#fff}
#view{padding:0;margin:0;border:0;position:fixed;top:60px;left:0;right:0;bottom:0;width:100%;height:93%;transition:all .4s ease-out}
#tab-demo{width:100%;height:60px;top:0;left:0;background:#34495e;color:#fff;z-index:99999;position:fixed;-webkit-transform:translateZ(0)}
.closebutton{background:#2ecc71;text-align:center;height:60px;padding:0 20px 0 57px;position:fixed;top:0;right:0;line-height:60px;cursor:pointer;color:#fff;right:20px;transition:all .3s}
.closebutton:before{content:'\f00d';position:absolute;left:0;font-family:fontawesome;padding:0 20px;font-weight:normal;font-size:22px;transition:all .6s;}
a.closebutton {color:#fff;text-decoration:none;}
.closebutton:hover {background:#27ba66}
.closebutton:hover:before {transform:rotate(360deg);}
.dlbutton,a.dlbutton{background:#3f5870;text-align:center;height:60px;padding:0 20px 0 57px;position:fixed;top:0;right:146px;line-height:60px;cursor:pointer;color:#fff;text-decoration:none;transition:all .3s}
.dlbutton:before{content:'\f019';position:absolute;left:0;font-family:fontawesome;padding:0 20px;font-weight:normal;font-size:22px;transition:all .6s;}
.dlbutton:hover {background:#2c3e50}
.dlbutton:hover:before {transform:rotate(360deg);content:'\f00c';}
.demologo,a.demologo{padding-left:75px;font-size:18px;font-weight:700;text-transform:uppercase;line-height:60px;left:20px;position:fixed;color:#fff;letter-spacing:.5px;text-decoration:none}
.demologo:before{content:'\f108';position:absolute;left:0;background:#2ecc71;font-family:fontawesome;padding:0 20px;font-weight:normal;font-size:22px;}
.demologo:after {content: '- QuangSangIT Demo Page';text-transform:capitalize;opacity:0;visibility:hidden;padding-left:5px;transform:scale(0.9) translate(-34px,0);transition:all.3s;}
.demologo:hover:after {opacity:1;visibility:visible;transform:scale(1.0) translate(0,0);}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Demo Page
document.documentElement.style.overflow = 'hidden'; // firefox, chrome
document.body.scroll = "no"; // ie only
function getQueryVariable(e){for(var r=window.location.search.substring(1),t=r.split("&"),n=0;n<t.length;n++){var a=t[n].split("=");if(a[0]==e)return a[1]}return!1}window.onload=function(){var e=getQueryVariable("url"),r=getQueryVariable("download");document.getElementById("view").src=e,document.getElementById("dl").href=r};
//]]>
</script>
<div id='tab-demo'>
<a class='demologo' href='http://www.quangsangit.com'>Quang Sáng IT</a>
<a class='dlbutton' href='' id='dl'>Download</a>
<a class='closebutton' href='javascript:void(0)' onclick='document.getElementById(&#39;tab-demo&#39;).style.display=&#39;none&#39;;document.getElementById(&#39;view&#39;).style.top=&#39;0&#39;;document.getElementById(&#39;view&#39;).style.height=&#39;100%&#39;'>Remove</a>
</div>
<iframe id='view'></iframe>
</b:if>

Sửa lại link và tên địa chỉ web của bạn

Cuối cùng thêm vào bài viết các bạn chỉ cần gọi trang demo.html ra là được
<a href=http://www.quangsangit.com/p/demo.html?url="Địa_chỉ_link_demo"&download="Địa_chỉ_link_download">

Thay Địa_chỉ_link_demo thành link demo của bạn và Địa_chỉ_link_download thành địa chỉ link download file

Xong chúc các bạn thành công

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain