Hưỡng Dẫn Thêm Comment Facebook Cho Từng Bài Viết Blogspot

Hưỡng Dẫn Thêm Comment Facebook Cho Từng Bài Viết Blogspot

Như bài trước mình đã chia sẻ ai chưa xem có thể xem ở đây: Chèn Bình Luận Facebook Vào Blogger Cực Đơn Giản

Như cách đó lại có ưu điểm là toàn bộ trang đều sử dụng một khung duy nhất nên hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách thêm comment Facebook từng bài viết riêng biệt nhé

Để làm được điều này các bạn cần phải copy đoạn mã dưới đây và dán vào trên thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="30" data-width="666"></div>';
//]]>
</script>

Ở đây các bạn chỉ cần để ý tới
  • data-num-post => Số comment được hiển thị
  • data-width => Kích thước chiều rộng của khung
Còn lại giữ nguyên nha

Tiếp đó các bạn thêm cho mình đoạn code này lên trên thẻ đóng </body>
<div id='fb-root'/> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Để có thể hiển thị được khung các bạn dán code này vào Blog1 ( Nếu template Fletro thì là Blog00 )
<b:includable id='commentFacebook' var='comment'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> <script type='text/javascript'> document.write(fbcm); </script> </b:if>
</b:includable>

Tiếp đó các bạn tìm kiếm dòng code <b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='threadedComments'/> và thay thế nó bằng <b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='commentFacebook'/>


Lưu lại và đợi thành quả thui nào. Chúc các bạn thành công, ui viết nãy giờ mỏi cả tay mà không ai xem thì bùn lắm à nhà Và đừng quên nhấn vào quảng cáo để ủng hộ Quang Sáng Blog nhé!!! Thank kiu

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain