Chèn Bình Luận Facebook Vào Blogger Cực Đơn Giản

Để làm được điều này các bạn cần phải tạo một ứng dụng trên Facebook. Để tạo được ứng dụng các bạn cần phải vào link sau. Nhón nhẹ vào đây nè ( Nếu chưa biết tạo như nào thì có thể lên Google kiếm nhé :-D)

Tiếp theo cần phải vào link dưới đây để lấy mã JavaScript SDK lại tiếp tục nhấn vào đây nhé

Chèn Bình Luận Facebook Vào Blogger Cực Đơn Giản

Nó sẽ có bảng như này các bạn điền như sau:

URL để bình luận: Điền link blog của các bạn vào
Số bài viết: Nhập số bất kì hoặc để mặc định cũng được

Xong các bạn nhấn Lấy mã


Chèn Bình Luận Facebook Vào Blogger Cực Đơn Giản

Nó sẽ ra cho bạn một bảng như ở trên các bạn sao chép mã này
<div id="fb-root"></div>
<script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0&appId=137881887538367&autoLogAppEvents=1" nonce="8V6GpCcK"></script>

Lên trên thẻ </head>

Và đừng quên thẻ meta này nhé

<meta property="fb:app_id" content="Your_App_ID"/>
<meta property="fb:admins" content="User_ID"/>

Và sau đó các bạn chèn đoạn mã này vào phần Blog1 ( nằm đâu cũng được hoặc cũng có thể nằm ở comment-from )

<b:includable id='commentFacebook' var='comment'>
<div class="fb-comments" data-href="Sửa thành link blog của bạn" data-numposts="5" data-width=""></div>
</b:includable>


Mục đích mình chỉ cho các bạn tạo thẻ includable để có thể quản lý dễ hơn cũng như thay đổi khung chat nhanh hơn nếu như có ý định thay đổi

Hehe đến bước gọi nó ra rồi, các bạn tìm thẻ
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='threadedComments'/>
và thay vào đó là mã này
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='commentFacebook'/>

Nếu như bạn thích để 2 khung bình luận thì chèn ở dưới hoặc ở trên thẻ <b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='threadedComments'/> cũng được.

Xong rồi đó chúc các bạn thành công

Post a Comment

© Quang Sáng Blog. All rights reserved. | Protected By DMCA.

Developed by Jago Desain